Informàtica

QUÈ FEM?

Clica a la imatge de la dreta i entra a la Programació General de l’Àmbit Digital. A part d’aquest document més general, trobareu més informació del que fem de robòtica i llenguatge computacional al wiki de robòtica. Us afegim a continuació els diversos àmbits on treballem amb unes quantes programacions de les activitats que portem a terme. Tant les programacions com el document general estan en constant actualització per tal d’adaptar-los a l’esdevenir del curs, les capacitats dels alumnes i les millores tecnològiques que es van produint cada dia.

 

 

GOOGLE APPS PER A EDUCACIÓ: Eines i entorns de treball en xarxa.

Des de fa quatre cursos GOOGLE ha acceptat el nostre domini com a domini educatiu i ens ha cedit les adreces de correu suficients per posar en funcionament tot el sistema a l’escola. És un sistema que demana temps de gestió i que necessita una sèrie de proves i testos per adaptar-lo a les necessitats de cada escola. En el nostre cas estem completant aquesta adaptació però no està del tot finalitzada.

 

Per què Google Apps?

Es tracta d’una sèrie d’aplicacions per a ús educatiu que permeten tenir mails per a tots els nens i nenes amb propietats espacials i moltes restriccions per a fer-los més segurs. Aquests correus electrònics són de l’escola i els cedirem als nens i nenes fins que acabin sisè. El treball a partir de tercer es fa amb CHROMEBOOKS que són ordinadors especials per a treballar en aquest entorn (n’hi hados carros amb 20 i 30 portàtils per a CM i CS i en poden disposar tot l’horari escolar)

Amb aquests correus  @santjordim.cat els nens i nenes poden treballar amb aplicacions diverses com ara google drive, google classroom, portafolis digitals, correu, etc. Com que aquestes adreces són nostres nosaltres gestionem les contrasenyes si les perden o les obliden. Gràcies a tenir aquesta adreça podrem utilitzar google drive per a fer documents i presentacions, tindrem accés als correctors i traductors i a la informació que hi ha a la xarxa per penjar-la directament als nostres treballs sense haver d’instal·lar cap programa especial als ordinadors de casa. També amb Classroom podrem gestionar si els alumnes fan els treballs i en quin estat els tenen en tot moment i també els podrem posar nota i ens podran fer preguntes, tal i com fèiem abans amb Edmodo.

ALERTA: Aquests correus només són per al treball d’escola i que si els utilitzen per a altres finalitats els podem bloquejar o suprimir en qualsevol moment. La política de seguretat de google és la mateixa que ens protegeix els nostres correus als mestres i les mestres. Els alumnes fan servir un nom i prou i difícilment seria rastrejable la seva activitat a posteriori. Si apareix algun entorn millor i de fàcil implementació ens plantejarem canviar-lo.

PROGRAMACIÓ ROBÒTICA LLENGUATGE COMPUTACIONAL (codi)

 

El projecte de robòtica i llenguatge computacional té unes bases metodològiques que podreu consultar al wiki però el que treballem.

 

Treballem el pensament computacional amb activitats de CODI i també amb el programa SCRATCH. El pensament computacional implica un conjunt de tècniques i habilitats de resolució de problemes que els programadors utilitzen per escriure els programes que conformen les aplicacions informàtiques que utilitzem a diari (cercadors, email, etc). Aneu al wiki de robòtica i pensament computacional per saber-ne més! Així doncs, pensar computacionalment vol dir pensar per a organitzar les idees en instruccions que serveixin després per a fer coses, organitzar el pensament per crear i ordenar “programes potents” per a fer qualsevol cosa, és millorar l’eficàcia del pensament i entrenar la intel·ligència i les habilitats per a fer-se més hàbils i segurament més competents… i també més savis i sàvies. Per treballar robòtica tenim una aula amb taules especials, ordinadors portàtils i robots Beebot (6), Mbot(4) i Edison(12) i Makey-Makey (1).m amb els alumnes ho podreu llegir si cliqueu a la carpeta. Cada repte ens obliga a fer-hi modificacions, és a dir, no és pas una programació tancada.

 

 

RECERCA I PROCESSAMENT D’INFORMACIÓ

Trobar a Internet la informació que necessitem no és fàcil perquè hi ha molta informació i costa molt trobar el que realment es necessita. Un cop trobades, per exemple, un grup de tres imatges, caldrà seleccionar quina és la millor per a il·lustrar un treball. Un cop inclosa informació que hem trobat a Internet caldrà que els nois i noies sàpiguen donar raó d’on l’han trobada i citar-ho correctament. Els alumnes hauran d’aprendre a citar bé les seves fonts. Per fer aquest treball a l’escola necessitem eines amb molts filtres. Nosaltres fem servir el cercador infantil DuckDuckGo que ens permet obtenir informació més seleccionada per a la seva edat i evitar molts continguts indesitjats. Si el busquem a google trobarem la manera de configurar-lo també per als treballs de casa.

APLICACIONS ONLINE (eines i instruments)

Utilitzem aplicacions en línia per a millorar els nostres treballs, les nostres presentacions i per a la recerca d’informació. En trobareu unes quantes enllaçades al botó “WIKIS” per si les voleu provar. Com veureu es tracta de millorar la presentació i també l’eficàcia comunicativa de les nostres exposicions. A la mateixa botonera hi trobareu els enllaços a les diverses hores del codi dels diversos grups i altres materials molt interessants.

 

GAMIFICACIÓ I MONS VIRTUALS (entorns virtuals de treball) CLICA PER ANAR A LOUISIANA!

Treballem mons virtuals amb Minetest. Gamificar vol dir aprendre en un entorn de joc continguts propis del currículum educatiu. En aquest cas es tracta de fer una ciutat o un poble a partir d’un treball col·laboratiu de tot el grup tot i seguint les normes del propi món, consensuades entre totes i tots i escrites. També treballem tutorials i altres models de text. Tenim previst aplicar aquesta programació però només hi podrem dedicar uns minuts a cada sessió…

 

 

MALETES DE TABLETS I IPADS (ús general)

tbei2Els alumnes disposen de dos maletes de 10 tablets per al treball de mitjos grups a les hores d’informàtica a l’aula ordinària que es fan servir simultàniament amb les classes de l’aula d’informàtica. Les tables tenen aplicacions android que estan ressenyades de manera més o menys actualitzada al lloc web de l’escola per si volen instal·lar-les a casa als seus dispositius. Amb les tablets també es fan treballs de tractament de la imatge i del so. Si necessiten una tablet per fer activitats individuals o de grup la poden demanar per fer-la servir dins del recinte escolar. Els grups de 2n utilitzen la maleta amb tot el grup perquè no divideixen el grup. També disposen de 8 Ipads que es fan servir de manera preferent quan cal editar multimèdia, foto i vídeo i també so o música.

MALETES DE TABLETS PER A L’EDUCACIÓ ESPECIAL

Els alumnes i les alumnes d’educació especial disposen a partir del mes de març de 10 tablets repartides entre els diversos grups per al treball especial a l’aula EE. Cada grup de tablets té les seves aplicacions específiques triades en funció de les NEE dels alumnes que les utilitzen. Hi ha alumnes que també disposen d’un ordinador a la classe.

ANTIC CARRO DE PORTÀTILS

Disposem d’un carro de 18 portàtils força antiquats que de vegades utilitzem a les aules de cicle inicial i educació infantil per fer treballs.

AULA OBERTA

Aquest espai es pot fer servir a les hores de pati de dilluns a divendres per a fer treballs de totes les àrees. Cada nen o nena pot fer els seus  treballs de classe, de GOOGLE CLASROOM, de la xarxa EDMODO o del seu WIKI en qualsevol dels ordinadors que estiguin disponibles o si li cal, consultar aspectes relacionats amb el treball d’informàtica. Amb l’aula oberta pretenem que tinguin disponibles ordinadors fora d’hores de classe per tal que aprofitin per fer els seus treballs si a casa tenen dificultats d’accés a internet.
Els espais de treball s’han de deixar ordenats, les cadires ben posades i els ordinadors aturats i els auriculars penjats.

Hi ha un horari de preferències de cinquè i sisè i de tercer i quart. En qualsevol cas, si queden places lliures sempre s’hi pot accedir.

Només en casos molt excepcionals permetem que imprimeixin algun tipus de treball i si és així s’han de pagar les còpies que es facin al moment.