MEDICAMENTS: Autoritzacions

DOCUMENTS A DINS

Per administrar el paracetamol o altres medicaments als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.