Transport Escolar

El servei és gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquest organisme organitza les rutes, determina les parades i autoritza qualsevol tipus de canvi. La direcció del centre únicament s’encarrega de transmetre la informació per tal d’aconseguir un bon funcionament del servei.

Normes pels alumnes

1.- És obligatori portar sempre el carnet del transport. Els alumnes d’Educació Infantil l’han de portar dins la bossa o la motxilla. A més, l’escola ha confeccionat un carnet de color (segons la urbanització) per tal de controlar més fàcilment l’entrada i sortida dels autocars, sobretot dels alumnes més petits (P3, P4, P5 i 1r).

2.- Els/les alumnes que no estiguin donats d’alta en el transport NO poden utilitzar aquest servei.

3.- NO poden menjar ni beure dins l’autocar.

4.- Han de respectar el conductor, la monitora, els/les companys/es i l’autocar.

Horaris de les parades

* Sortida al matí de l’autocar des de les diferents urbanitzacions:

8:25h – Can Santeugini: – Costa Blanca: – Can Costa:

* Sortida a la tarda des de l’escola: 16:30h

Telèfons útils

* Consell Comarcal: 93 7273534

* Autos Castellbisbal: 93 7720008

*  Policia Local: 93 7721188