Qui som i què ens defineix

ALLÒ QUE ENS DEFINEIX I ENS FA SER QUI SOM.

  • Una escola per a tothom. Partim del principi que totes les persones som diferents i que la diversitat de característiques de les persones no només forma part inherent de les mateixes, sinó que és un aspecte que cal potenciar com a font d’enriquiment individual i col·lectiu.

Cada nen o nena té moltes capacitats i habilitats i, tots/es tenen, també, alguns aspectes que necessiten de l’acompanyament dels altres (iguals, famílies i mestres) per a seguir construir-se com a individu i ésser social. Per tant, tots els nens i nenes necessiten de la mirada, escolta i acompanyament de llur tutor/a i d’aquells educadors/es que interactuïn amb ell/es.

La inclusió fa referència al respecte i atenció a les qualitats i capacitats de totes les persones per igual. De manera explícita l’escola està oberta i vol poder acollir tots els nens i nenes, siguin quines siguin les seves característiques i procedències, des de la perspectiva d’una educació per a la diversitat. Entenem la diversitat des d’una concepció oberta, àmplia i com a font d’enriquiment mutu.

  • Una escola que contempla les persones des de totes les seves dimensions. Entenem el fet educatiu com un concepte ampli que considera els diferents aspectes que integren la personalitat dels infants: el desenvolupament intel·lectual i del coneixement, l’educació del pensament, del cos, de l’expressió, el creixement emocional i social. Entenem que la persona és polièdrica, amb moltes dimensions, i fem nostra l’afirmació que són múltiples les intel·ligències que configuren la persona.

  • Una escola a favor de la igualtat i en contra de la desigualtat. Entenem la diversitat com una font de riquesa i com a concepte oposat a la desigualtat. L’escola adquireix el compromís de minimitzar els efectes de la desigualtat tant dins del marc escolar com fora d’aquest. Des de la perspectiva del respecte i la potenciació de la diversitat, entenem que tots els alumnes han de ser integrats dins el context global del grup, sense exclusions ni divisions per raons de capacitats, habilitats, etc… entenem que cal que prenguin una actitud crítica envers allò que els envolta

  • Una escola amb una mirada amorosa envers l’infant, tractant-lo d’igual i acollint-lo.

Una escola coeducativa, respectant les diferències però sense discriminar per raons de gènere ni imposar rols preestablerts en funció del mateix. Ens regim pel principi