Menjador escolar i acollida

INSCRIPCIONS

Per realitzar les inscripcions cal que seguiu l’enllaç següent.

Inscripcions

Teniu un petit manual d’ajuda per realitzar el procés d’inscripció a la mateixa web, o bé fent clic aquí.

 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L´horari d’atenció a les famílies per temes de menjador escolar s’estableix de dilluns a divendres en horari de de 9:00h a 11:00h. O bé trucant als telèfons 937721230 / 661751328 (Eulàlia).
Acollida: 661751328 (Milagros).

ACOLLIDA

L’Horari de l’acollida matinal és de 7:45 a 9:00h
L’horari de l’acollida de l tarda és de 16.30 a 18:00h

UN ESPAI EDUCATIU

L’equip de cuiners i monitores que està a la nostra escola, realitza una tasca educativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i el creixement integral dels nens/es, educant valors i actituds que els hi faci créixer com a persones.
Aquesta tasca és una feina coordinada amb I’equip de mestres i seguint el projecte educatiu del centre. L’escola disposa de cuina pròpia on s’elaboren tots els menús diaris.

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI.

 • Adquirir “cultura gastronòmica”: identificar com estan cuinats els diferents menjars .
 • Conèixer els aspectes culturals i socials de I’acte de menjar.
 • Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i totes les pre­paracions.
 • Adquirir hàbits d’higiene personal i col·lectiva.
 • Adquirir hàbits de comportament social.
 • Adquirir hàbits d’ordre i neteja de I’entorn.
 • Desenvolupar actituds de respecte i afecte amb els/les companys/es, els/les educadors/es i el personal.
 • Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els materials.
 • Desenvolupar I’autocontrol del propi estat físic i anímic, I’autonomia personal en general.
 • Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les obligacions del temps del migdia.
 • Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i nenes.

El TEMPS DE MENJAR

EIs menús de FUNDESPLAI estan planificats per una dietista i segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.
A finals de cada mes es facilita una còpia del menú a cada usuari, per tal de que les famílies puguin planificar els sopars i vetllar per la correcta alimentació deis infants. Juntament amb els menús de cada mes, aportem les propostes de sopars que considerem més adients.

TALLERS DIVERSOS AL MIGDIA

A més de dinar, els nens i nenes ocupen el seu temps del migdia en diversos tallers i activitats:

Programació 2n trimestre del curs 2017-2018

Activitats i tallers programats durant el mes de gener de 2018

Activitats i tallers programats durant el mes de febrer de 2018 

Activitats i tallers programats durant el mes de març de 2018

Programació 1r trimestre del curs 2017-2018

Activitats i tallers programats durant el mes d’octubre de 2017

Activitats i tallers programats durant el mes de novembre de 2017

Activitats i tallers programats durant el mes de desembre de 2017

EXCURSIONS

Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de menjador portaran el pícnic del menjador. En cas de no necessitar-ho s’haurà d’avisar el dia anterior abans de les 10h a la Sra. Eulàlia (Tel.937721230).

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRlES I DIETES

Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació del certificat mèdic, la dietista farà un menú personalitzat.
EIs nens/es que dies puntuals tinguin indisposició podran demanar dieta per aquell dia donant l’avís, de 9.00 a 9.30h, a la secretària del menjador (Sra. Eulàlia).

RESPECTE A l’ ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Les monitores de menjador no poden subministrar cap tipus de medicament als nens/es que no portin la corresponent recepta mèdica amb la informació sobre dosi, horari i autorització dels pares.

CONTACTE

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar entrevista de seguiment dels vostres fills/es, comentar incidències… podeu demanar una entrevista trucant al telèfon de menjador 937721230 i us proposaran el dia i l’hora per poder parlar.