Consell escolar

eleccionsconsellescolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors/es, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Nom Sector Educatiu
Equip directiu 1 Vicky Lara Presidenta
2 Carme Pérez Cap d’Estudis
3 Mireia Mancera Secretària
Sector professors i professores 4 Meritxell Bartroli Professorat
5 Frank Cabrero Professorat
6 Àngels Lara Professorat
7 Vanessa Pardo Professorat
8 Isabel Rodríguez Professorat
9 Teresa Seoane Professorat
Sector mares i pares 10 Maria del Mar Medina Mare
11 Albert Gusi Pare
12 Anna Gómez Mare
13 Sonia Casero Mare
14 Núria Conchillo Mare
15
Representant Ajuntament 16
Representant PAS 17 Sandra Saldaña Personal Adm. I Serveis
Representant AFA 18 Aina Pahissa Mare