Especialistes

Música

 

Educació Física

Isabel Rodríguez Ruiz                     irodri28@escmontserrat.cat

Fran Cabrero Pérez                         fcabrer4@@escmontserrat.cat

 

Llengua Anglesa

Nieves Latre Moya                           mlatre5@@escmontserrat.cat

Meritxell Bartrolí                               mbartro6@escmontserrat.cat

Paula Alabarta                                  palabar1@escmontserrat.cat

Clara Bastart                                    cbastart@escmontserrat.cat

 

Educació Especial

Úrsula de Ángelis                            aangelis@escmontserrat.cat

Mònica Sánchez                              msanc669@escmontserrat.cat

Sheila Duro                                      sdurobasilio@escmontserrat.cat

 

SIEI

Alba García Colomino                     agarc533@escmontserrat.cat

 

TEI

Sandra Saldaña Gálvez                  ssaldana@escmontserrat.cat

 

Vetlladora

Vero García Lombardía                  vglombardia@escmontserrat.cat

 

Educadora

Yolanda Monsonís                         ymonsoni@escmontserrat.cat

 

Psicóleg del EAP

 

 

Logopeda