Història

L’escola Montserrat és el primer centre educatiu del municipi de Castellbisbal i,  per tant, té una llarga història. Però no fou fins  l’any 1981 que es va construir el nou edifici escolar de primària, amb capacitat per a 400 alumnes, degut al creixement de població i la necessitat d’escolarització dels nous infants. Va començar a funcionar al curs 1982-83 i durant els anys següents s’han anat realitzant diferents obres de millora fins arribar a on estem ara.

El parvulari es manté a l’edifici actual amb les obres de restauració i millora que es van realitzar en el seu moment i posteriorment el manteniment i millora de les aules.

Durant l’estiu de 1999 l’Ajuntament de Castellbisbal va cobrir una de les dues pistes del pati, per tal de poder gaudir-ne els dies de pluja i trobar ombra en èpoques d’estiu.

 

L’any 2000 es va fer l’ampliació de l’edifici de primària amb 4 aules més per donar cabuda a  tot l’alumnat. La  renovació de  la cuina i el menjador del centre es va realitzar al 2008 i al gener de 2009 es va començar la construcció del pavelló poliesportiu. Les obres van finalitzar el març de 2010 i el curs 2010-2011 va entrar en funcionament.

 

Com escola que ha passat per diferents etapes i amb una gran història s’ha anat adaptant en tot moment  als canvis generalitzats d’èpoques i de país vetllant en tot moment per una educació pública, en xarxa amb les noves metodologies, amb principis de catalanitat i d’escola inclusiva.

 

La diversitat que caracteritza l’alumnat de l’escola es manté des dels seus inicis. Aquest fet ha marcat una manera d’entendre el tractament de la diversitat i buscar maneres d’ensenyar i aprendre molt obertes i amb una metodologia  que permet els infants gaudir alhora que desperten el seu interès per conèixer i entendre el món que els envolta.

 

L’any 2010 s’incorpora al centre una SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva). Aquest fet va implicar uns canvis importants relacionats amb la metodologia, la gestió del centre, la projecció exterior de l’escola…

Com escola inclusiva valorem la diversitat com a reflex del que és la nostra societat, en la que conviuen persones de diferent posició social i econòmica o amb diferències de tipus cognitiu, físic, ètnic i cultural, de religió…

A més, fem el possible per atendre les necessitats de cadascun dels nens i les nenes fent ús de diferents recursos i metodologies.

El significat de la paraula inclusiu/va és, segons l’enciclopèdia catalana: “adj.Que inclou, comprèn”. És a dir, un lloc o una cosa que comprèn o que integra una diversitat d’elements. En els centres educatius, aquesta diversitat ens la dona la diferència que existeix entre les famílies, entre els mateixos professionals i, la més determinant, la que existeix entre els mateixos nens i nenes.

Una escola inclusiva és una escola per a tothom.

Ens basem en la creença  que les persones treballem en una comunitat inclusiva i pretenem que tots els alumnes obtinguin respostes a les seves necessitats i arribin a assolir uns aprenentatges significatius. La inclusió educativa vol anar més enllà de la integració escolar o de les escolaritats compartides, converteix tots els nens i nenes en membres de ple dret de tota la comunitat: escola, institut, barri, poble, ciutat…

En aquest sentit es fomenten pràctiques de treball cooperatiu, treball entre diferents grups d’edat, col·laboració entre mestres i monitors… que fan viure el sentit d’una comunitat educativa.

L’escola ofereix una educació permanent que incideix en el coneixement,  estima, respecte i conservació de l’entorn.

Volem aconseguir que aquest coneixement d’un espai físic concret sigui traslladable a tot el planeta. Busquem aquest coneixement mitjançant un treball científic on els nens i nenes puguin aprendre a partir de l’observació i fent-se preguntes sobre el seu entorn i  com mantenir  i cuidar el planeta en el que vivim  formant part del programa d’ Escoles Verdes.