La comissió de menjador està formada per pares i mares de l’Ampa, membres de l’equip directiu de l’escola i representants de l’empresa de serveis i monitoratge (Pere Tarrés/Arcasa). La comissió organitza i decideix tots els aspectes del temps de migdia; participant en la gestió del menjador, en el seguiment de menús i seguiment de la part pedagògica i del monitoratge (tant al menjador com al pati).

Què fem?

Els pares i mares que formem part de la comissió de menjador ens hem organitzat per tal de fer el seguiment de l’espai del migdia que concretem en:

 • Revisió de menús i funcionament diari del menjador.
 • Seguiment dels espais de la cuina i del menjador.
 • Seguiment econòmic.
 • Seguiment de l’organització general del temps de migdia.
 • Representació de la comissió mixta de menjador.
Com ho fem?
 • Participant de les reunions de revisió dels menús, fent propostes de millora, fent seguiment de les incidències del dia a dia i revisant compromisos adquirits per part de l’empresa de menjador.
 • Fent visites periòdiques als espais de la cuina i del menjador.
 • Fent seguiment del contracte signat amb Pere Tarrés/Arcasa: preus, pressupostos i incidències relacionades amb temes econòmics.
 • Coneixent l’organització general del temps del migdia, recollint incidències, inquietuds i expectatives de tots els agents implicats, en relació a la qualitat de l’atenció durant l’estona del menjador, del temps de lleure i de descans.
 • Donant resposta a suggeriments i dubtes de les famílies, gestionant la relació amb l’Ampa, escola i PT; fent servir els diferents espais de comunicació de l’escola.
 • Exercint de portaveus de la comissió mixta a les reunions de junta de l’Ampa, assemblees de l’Ampa i el Consell Escolar de l’escola.
Què més cal fer?

Com podreu veure aquesta tasca no la podem fer sols, necessitem de les vostres aportacions i de la vostra participació. La comissió de menjador està en continu creixement i estem oberts a noves propostes.

Per qualsevol aclariment, comentari… estem a la vostra disposició.

menjador@fructuosgelabert.cat