La comissió d’extraescolars s’ocupa de l’organització, difusió i seguiment de les activitats que es realitzen a l’escola fora de l’horari lectiu: activitats extraescolars per als infants, acollides i permanències, casals durant els períodes de vacances i activitats per als pares i mares.

Des de la comissió considerem que les activitats extraescolars han de ser educatives, de qualitat i accessibles per a tothom, i que han de ser coherents amb el projecte educatiu de l’escola.

L’oferta anual es decideix tenint en compte les demandes i necessitats expressades per les famílies, així com els suggeriments de l’equip directiu de l’escola. L’oferta definitiva l’aprova cada any el consell escolar.

Algunes de les feines que fem els membres de la comissió són: coordinació amb Pere Tarrés i amb la Fundació Claror, seguiment de les activitats (la idea és que cada activitat tingui un responsable), difusió de l’oferta, demanda de subvencions, etc.

extraescolars@fructuosgelabert.cat

Activitats extraescolars 2019-2020

Us presentem el llibret d’activitats extraescolars per a infants i adults del proper curs 2019-2020. És molt important  llegir-lo tot si participeu d’alguna activitat.

Link: Activitats extraescolars 2019-20

Les novetats d’enguany són els patins en línia i scooter freestyle, l’ampliació de places d’iniciació esportiva per a 1r i 2n, i la introducció de l’anglès com a llengua vehicular a l’activitat d’esports d’equip de 3r.

Principals dates a recordar:

  • 22 al 24 de maig – Preinscripcions online (també es pot fer de forma presencial el 23 de maig al matí i el 24 de maig matí i tarda). És necessària la preinscripció a totes les activitats de les quals es vulgui participar.
  • 27 de maig – sorteig a les 18h al menjador nou per a aquelles activitats que ho requereixin.
  • Del 28 al 31 de maig – Inscripcions presencials.
  • A partir del 10 de juny inscripcions de la llista d’espera i d’activitats per les quals no s’hagi fet preinscripció i hi hagi places lliures.
  • Inici de les activitats extraescolars: dimarts 1 d’octubre de 2019.

Per a més informació podeu adreçar-vos a extraescolars@fructuosgelabert.cat