La comissió d’extraescolars s’ocupa de l’organització, difusió i seguiment de les activitats que es realitzen a l’escola fora de l’horari lectiu: activitats extraescolars per als infants, acollides i permanències, casals durant els períodes de vacances i activitats per als pares i mares.

Des de la comissió considerem que les activitats extraescolars han de ser educatives, de qualitat i accessibles per a tothom, i que han de ser coherents amb el projecte educatiu de l’escola.

L’oferta anual es decideix tenint en compte les demandes i necessitats expressades per les famílies, així com els suggeriments de l’equip directiu de l’escola. L’oferta definitiva l’aprova cada any el consell escolar.

Algunes de les feines que fem els membres de la comissió són: coordinació amb Pere Tarrés i amb la Fundació Claror, seguiment de les activitats (la idea és que cada activitat tingui un responsable), difusió de l’oferta, demanda de subvencions, etc.

extraescolars@fructuosgelabert.cat