Composició del Consell

Podeu posar-vos en contacte amb qualsevol dels membres del Consell Escolar si teniu qualsevol aspecte que considereu d’interés que el Consell el discuteixi, ja sigui personalment o mitjançant el correu electrònic. consell.escolar@fructuosgelabert.cat

[Llistat actualitzat]