AJUTS DE MENJADOR ESCOLAR

Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari telemàtic adreçat a l’alumnat que estigui matriculat o preinscrit per al curs 2021-2022, en dos períodes de sol·licituds:

  • Període de sol·licituds de juny: entre el 27 de maig i el 18 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si s’escau, serà fins el 23 de juny.
  • Període de sol·licituds de setembre: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si s’escau, serà fins el 22 de setembre.
  • Un cop finalitzat el període de juny i setembre, s’aniran establint períodes oberts, per a noves peticions i per situacions sobrevingudes.

Ajuts de menjador escolar 21-22

Full informatiu de la convocatòria 21-22

Full informatiu de la convocatòria 21-22 versió castellà

Formulari de sol·licitud d’ajuts de menjador