REQUISITS PER A PODER ASSISTIR A L’ESCOLA I GESTIÓ DELS CASOS COVID

REQUISITS QUE HA DE COMPLIR UN/A ALUMNE/A PER PODER ANAR A L’ESCOLA

1. La família ha de portar signada la declaració jurada el primer dia d’escola, la podeu imprimir i portar omplerta i signada o recollir-la a l’escola pel carrer del Carme.

Declaració jurada per l’alumnat d’infantil

Declaració jurada per l’alumnat de Primària

2. Tot l’alumnat  ha d’anar amb mascareta quirúrgica o higiènica homologada o de roba amb doble capa i seguir el protocol covid d’higiene de les mans i distància social que li explicaran les mestres i els mestres.

3. La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5oC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes:

Tos

Dificultat per a respirar

Mal de coll*

Refredat nasal*

Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

Mal de panxa amb vòmits o diarrea  Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista. Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes menys freqüents que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri clínic

4. No es pot anar a l’escola, si l’infant o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions

     o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.

     o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

      o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

5. En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (veure “Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria”). Poseu-vos en contacte amb l’escola i la tutora o tutor del vostre fill us trucarà. 

PROTOCOL DE GESTIÓ DELS CASOS COVID

1- Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de
l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.

Les famílies haureu signat una declaració jurada que diu que prendreu la temperatura al vostre fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.

També que informareu el centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el vostre entorn familiar i de si se li ha realitzat la prova PCR al/la nostre/a fill/a i del seu resultat. Al web ja podeu trobar la tutora del vostre fill/a i el seu correu electrònic per poder comunicar totes aquestes incidències a l’escola.

NOU! En el cas que el vostre fill o la vostra filla hagi estat en contacte estret amb un cas positiu, aquest cas positiu ja donarà el nom de les persones amb qui ha estat en contacte estret i serà el CAP qui es posi en contacte amb ells/es per fer-los la prova PCR si ho consideren necessari. Per tant, si el nen o nena es troba bé, cal que la família informi a la seva tutora, es quedi el seu fill o la seva filla a casa en quarantena de 14 dies i esperin la trucada del CAP. Cal mantenir informada la tutora de totes les novetats.

2- Si la simptomatologia s’inicia dintre de l’horari escolar 

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
 Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual ben ventilat (tutories d’infantil i de Primària) i es contactarà amb el director/a del centre educatiu.

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi.

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens,
confusió, tendència a adormir-se…) caldrà trucar al 061.

A continuació, la direcció del centre educatiu haurà de realitzar les accions següents:
 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

 Recomanar a la persona o a la família que contactinamb el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.

3- Què passarà si hi ha un cas positiu dintre d’un grup estable de l’escola

→ Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’ha de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte
amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup i es farà a partir del dia següent a la comunicació del cas positiu. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Sempre que sigui possible aquestes PCRs es faran a la mateixa escola (en un lloc ventilat) per facilitar la recollida i evitar desplaçaments als centres d’atenció primària . Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>