L’èxit pedagògic del Solell

puzzle

Curs rere curs participem, com totes les escoles de Catalunya, a les Proves d’Avaluació Externa proposades i elaborades pel Departament d’Ensenyament. I pensem que ha arribat el moment de compartir aquesta informació amb tots vosaltres, donat que els nostres resultats històricament es troben sempre per sobre de la mitjana de Catalunya i aquest fet reflecteix, d’una banda, l’encert de la nostra manera de treballar i, d’altra banda, la importància de tenir com a objectiu primordial de centre la millora continuada del rendiment acadèmic dels nostres alumnes. No deixarem de perdre de vista en cap moment l’excel·lència educativa com a meta de les nostres actuacions, actuacions que, alhora, pretenem que siguin innovadores, actuals i que contribueixin a enriquir la nostra cultura de centre. Aquí teniu els resultats del curs passat com a exemple.

 

Català competències bàsiques 2013 Anglès competències bàsiques 2013 Castellà competències bàsiques 2013 Matemàtiques competències bàsiques 2013