Presentació

SOM

una escola pública, catalana, integradora i activa, que busca la construcció del coneixement per part del propi alumne.

TREBALLEM

seguint un projecte d’escola que ens uniexi i ens coordina vertical i transversalment.

PRIORITZEM

les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i les TAC (Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement), incorporant-les en el treball escolar quotidià.

POTENCIEM

la relació amb l’entorn proper a través de les sortides de camp pel nostre municipi i també la col.laboració amb les diverses institucions.

FEM VEURE

als nostres nens/es el valor de la solidaritat participant en activitats conjuntes amb la gent gran del poble i amb els nostres apadrinaments.

GAUDIM

les festes tradicionals a fons i busquem la participació activa de pares/mares per Nadal, Sant Jordi i la Festa de Fi de Curs.

APLIQUEM

una dinàmica activa amb agrupaments flexibles de diferents tipus (Tallers, Racons, Desdoblaments…) així com una acurada planificació de Sortides pedagògiques i colònies.

ORIENTEM

de forma individual i grupal des de la funció tutorial en el procés de transició dels alumnes de Primària a l’ESO.

PARTICIPEM

en diversos cursos del Pla de Formació de Professorat per tal de reciclar-nos en la nostra funció docent.