Coordinació CAP Corbera – Símptomes Covid

En coordinació amb el CAP Corbera us informem quina és la millor manera per contactar amb ells per a que els nostres fills rebin assistència en cas de malaltia i/o Sospita COVID.

Què cal fer davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19?

Febre o febrícula Tos Dificultat per a respirar
Mal de coll Congestió nasal Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees Mal de cap Malestar
Dolor muscular

La família o la persona amb símptomes ha de mantenir-se a casa i contactar amb el CAP CORBERA  per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si la persona o infant presenta simptomatologia greu cal trucar al 061. 

Amb coordinació amb CAP Corbera us infomem que la millor manera d’accedir per rebre la atenció és demanant cita prèvia a través enllaç.  En cas de sospita en menys 24h es posaran en contacte amb nosaltres.

Quina atenció rebrem al Centre d’Atenció Primària?

El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. En la mesura del possible, la PCR es farà en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes, tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a conèixer el resultat.

Una altra aplicació interessant per mantenir un vincle amb els centres d’atenció primaria (CAP)  és LA MEVA SALUT   registra’t

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible. De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense febre.