Serveis educatius externs al centre

EAP:

Equip d’Assessorament Psicopedagògic

Psicopedagogs:

·         Anna Soms. Línia d’ordinària.

·         Joan Padin,

línia d’educació especial

.

Fisioterapeutes:

·         Ana Delgado/ Marta Tell

·         Marta Sala

·        Toni Girona

CREDA: Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius Logopeda:

·        Neus Jaca

SERVEIS SOCIALS Educadora Social. Referent Escoles Públiques Primària.

·        Marta Agudo