Nivells

L’Escola El Margalló és d’una línia d’Educació Infantil i Primària, per tant té 9 grups a  més del grups d’A1, A2, A3 i A4  que són les SIEI de l’escola, A1 pertany a l’etapa d’Educació Infantil i els grups d’A2, A3 i A4 s’integren a l’Educació Primària.