Llibres

LLIBRES CURS 2019-2020

Educació Infantil: 3 anys

*COMUNICA’T. Editorial Baula

Primer quadern (ISBN:978-84-479-3335-8)

Segon quadern (ISBN:978-84-479-3336-5)

Tercer quadern (ISBN:978-84-479-3337-2)

*DIVERTIMAT. Editorial Baula

Primer quadern (ISBN:978-84-479-3347-1)

Segon quadern (ISBN:978-84-479-3348-8)

Tercer quadern (ISBN:978-84-479-3349-5)

 

Educació Infantil:4 anys

*COMUNICA’T. Editorial Baula

Quart quadern (ISBN:978-84-479-3338-9)

Cinquè quadern (ISBN:978-84-479-3339-6)

Sisè quadern (ISBN:978-84-479-3340-2)

*DIVERTIMAT. Editorial Baula

Quart quadern (ISBN:978-84-479-3350-1)

Cinquè quadern (ISBN:978-84-479-3351-8)

Sisè quadern (ISBN:978-84-479-3352-5)

* Archie’s World. Play and Learn A. Ed. Oxford  ISBN:978-019-490-0621

Educació Infantil:5 anys

*COMUNICA’T. Editorial Baula

Setè quadern (ISBN:978-84-479-3341-9)

Vuitè quadern (ISBN:978-84-479-3342-6)

Novè quadern (ISBN:978-84-479-3343-3)

*DIVERTIMAT. Editorial Baula

Setè quadern (ISBN:978-84-479-3353-2)

Vuitè quadern (ISBN:978-84-479-3354-9)

Novè quadern (ISBN:978-84-479-3355-6)

* Archie’s World. Play and Learn B. Ed. Oxford  ISBN:978-019-490-1284

Cicle Inicial de Primària: 1r

 

 • Matemàtiques 1. Quaderns 1,2 i 3. Proj. Duna Ed.Teide (ISBN: 978-84-307-17255)
 • Great Explorers 1. Ed. Oxford: Classbook (ISBN: 978-0-19-450-708-0)

 

 Cicle Inicial de Primària: 2n

 • Matemàtiques 2. Quaderns 1,2 i 3. Duna Ed. Teide (ISBN: 978-84-307-1925-9)
 • Great Explorers 2. Ed. Oxford: Classbook (ISBN: 978-0-19-450-730-1)

Cicle Mitjà de Primària: 3r

 • TOT TALLERS 3. Àmbit matemàtic. Ed. Text (ISBN: 978-84-412-3172-6)
 • Great Explorers. Ed. Oxford. Classbook 3 (ISBN: 978-0-19-450-7493)
 • Great Explorers. Ed. Oxford. Activity book 3 (ISBN: 978-0-19-450-7417)
 • Nou Diccionari Escolar de la Llengua Catalana. Santillana  (ISBN: 978-84-791-87187)
 • Flauta de plàstic HOHNER Model 9508 (D’una peça).

 

Cicle Mitjà de Primària: 4t

 • TOT TALLERS 4. Àmbit matemàtic. Ed. Text (ISBN: 978-84-412-3173-3)
 • Great Explorers. Ed. Oxford. Classbook 4 (ISBN: 978-0-19-450768-4)
 • Great Explorers. Ed. Oxford. Activity book 4 (ISBN: 978-0-19-450760-8)
 • Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua Española. Santillana. (ISBN: 978-84-68001579)

 

Cicle Superior de Primària: 5è

 

 • TOT TALLERS 5. Àmbit matemàtic. Ed. Text (ISBN: 978-84-412-3251-8)
 • Great Explorers. Ed. Oxford. Classbook 5 (ISBN: 978-0-19-482049-3)

 

Cicle Superior de Primària: 6è

 

 • TOT TALLERS 6. Àmbit matemàtic. Ed. Text (ISBN: 978-84-412-3252-5)