Projectes d’escola

PLA CATALÀ DE L’ESPORT (PCEE):

Objectius:

Aquests objectius es continuaran treballant al llarg del curs i s’hi implicarà tot el claustre. Són:

 • Coordinar amb els pares de la SECCIÓ ESPORTIVA de l’AMPA que porten els extra-escolars (futbol, equinoteràpia, patinatge, taekwondo) i totes les activitats que es proposen des de l’escola.
 • Potenciar  que els alumnes participin en activitats físiques, o esports fora de l’horari escolar.
 • Informar i animar a que els alumnes participin en les activitats que organitza el Consell Esportiu del Garraf, fora de l’horari escolar.
 • Animar i engrescar que els alumnes participin en esdeveniments esportius de la ciutat com la CURSA POPULAR CIUTAT DE VNG.
 • Participar en  les activitats esportives del PAE, que s’adaptin als continguts que es volen treballar dins l’àrea d’E.F.
 • Dinamitzar el joc dels alumnes durant les hores d’esbarjo, per facilitar-los la pràctica d’esports i jocs tradicionals.
 • Muntar una jornada esportiva escolar, un diumenge al matí (Festa del Pati).

El Pla català de l’Esport està coordinat per l’Especialista d’Educació Física.

 

EL NOSTRE PROJECTE DE NATURA:

Donem contingut a l’àrea de matemàtiques, venem els ous sobre comanda, es calculen els ingressos i les despeses (menjar dels animals, planter,…) També s’ofereixen les verdures, el preu el posa el comprador.

Tenim un aula més oberta a l’entorn, i, podem treballar una sèrie de continguts relacionats amb les diferents matèries i tota una sèrie de valors, respecte, responsabilitat, col·laboració, etc.

Així com d’altres aspectes molt importants que comporta el treball a l’hort i amb les aus és que desperta en els nens el respecte vers la natura, i una forta sensibilitat per la vida.

A finals del curs passat es va crear una comissió de treball mixta de pares i docents per tal de “reestructurar” aquest espai. Es realitzen trobades per tal de coordinar els passos a seguir.

Fins ara s’ha netejat l’espai de l’hort i s’han portat els ànecs a una granja escola.

En breu es realitzarà una reunió amb el regidor de medi ambient de l’ajuntament i la representant de l’Agenda 21 per tal de rebre orientacions sobre com distribuir l’espai entre hort i animals doncs es vol iniciar l’hort seguint criteris de permacultura.

Objectius del projecte:

 • Apropar la natura als alumnes donant significat als continguts treballats a l’àrea de coneixement del medi i matemàtiques.
 • Treballar la importància de ser responsable: regar l’hort, donar de menjar als animals.
 • Engrescar als alumnes a escriure: notícies al voltant de l’hort, de les aus, cartells…

Inculcar en els infants el respecte vers la natura i sensibilitat per la vida.

 

PROJECTE “JOCS AL PATI”:

Es designen uns espais al pati, lliures de pilotes, on es pot jugar a uns jocs molt senzills, alguns d’ells tradicionals: circuit de xapes, tres en línia, xarranca, dianes, baldufes…

Aquests espais tenen un material assignat guardat dins el carro. Aquest es posa al porxo (davant lavabos) els dimarts i dijous. El mestre, encarregat del torn de pati, d’aquesta zona el gestiona de tal manera que els alumnes li poden demanar i aprofitar per jugar-hi durant el temps d’esbarjo.

A partir d’aquell moment els mestres que fan el torn de pati ajuden els alumnes a organitzar-se i han de vetllar pel bon funcionament resolent tots els possibles problemes que puguin sortir.

Els delegats de classes podran proposar jocs perquè posteriorment estiguin al carro del jocs al pati.

Normes d’ús de materials

1 – Recollir-lo durant els primers 10 minuts de pati.

2 – Cada material té un joc i un espai on poder-hi jugar.

3 – Si algú es vol afegir a un grup d’alumnes que està jugant ho podrà fer, mentre no hi hagi un nombre excessiu de participants i sempre que respecti les regles.

4 – El material es pot compartir, de tal manera que es possible que al mateix temps estiguin jugant infants de cursos diferents.

5 – Es poden modificar les regles de cada un dels jocs, sempre que tots els alumnes que estan jugant hi estiguin d’acord.

6 – Fer un ús responsable del material per evitar que es faci malbé o que es perdi.

7 – Tornar-lo durant els darrers 5 minuts de pati.

Objectius:

 • Seguir fent el taller “Pati maco” a Cicle Inicial i la jardineria per part de les USEEs.
 • Continuar la tasca iniciada el curs anterior al voltant de l’hort i el món animal.
 • Seguir la dinàmica d’escola de la no-utilització de paper d’alumini i bosses de plàstic.
 • Organitzar les activitats de la festa del pati un diumenge de primavera.
 • Utilitzar diferents contenidors per separar el paper i els envasos de plàstic.

Aquests objectius es continuaran treballant al llarg del curs i hi participarà tot el claustre.

 

PROJECTE “LA SAMARRETA DE SISÈ”:

Aquest projecte sorgeix gairebé a l’inici del funcionament de l’escola El Margalló com a proposta dels alumnes de l’últim curs, en aquell momento vuité, per fer una sortida ells sols ja que les colònies es realitzen per cicles.

Els darrers 20 anys la sortida es realitza a Port Aventura.

Abans d’iniciar el projecte, amb el vist-i-plau de la classe, s’explica als alumnes la dinámica: què han de fer, quantes han de vendre per poder anar gratuïtament, a on les han de vendre, etc… sempre raonant amb ells cadascú dels passos.

Com ha projecte ha anat evolucionant i en els darrers cursos el funcionament és el següent:

 1. Els propis alumnes són els que dissenyen el dibuix de la samarreta.
 2. Els claustre vota el disseny de dos samarretes i els propis alumnes són els encarregats de fer propaganda i gestionar la votació
 3. Una vegada es coneix quina és la samarreta seleccionada comença el procès de venda de samarretes.
 4. Van recollint les comandes realitzades es comptabilitza i es cursa al proveïdor.
 5. Una vegada arriban a l’escola es verifica, es classifica i es reparteix la comanda als compradors.

Procés de venda

Al llarg dels anys s’han portat a terme diferents maneres de fer-lo sempre intentant millorar, aconseguir el màxim de comandes per tal d’aconseguir anar a la sortida gratuïtament i que el preu de l’activitat sigui el més econòmic posible.

L’experiència al llarg d’aquests anys ens demostra que els alumnes han de vendre aproximadament:

 • 8 spsamarretes cadascú al seu entorn més proper (familiars, veïns, per regalar, etc.) que es registraran individualment tot i que els diners aconseguits són comuns
 • 60 samarretes a l’escola a través de comandes personals que les famílies d’alumnes d’altres cursos i personal de l’escola encarregan a la classe, aquests diners també són comuns.

Els alumnes tenen la consigna de que no han de vendre personalment a les altres famílies de l’escola ni als Mestres doncs aquests ja ho faran directament al fons comú.

Objectius del Projecte:

 • Tenir una idea i voler tirar-la endavant.
 • Treballar valors com la confiança, la iniciativa, l’audàcia, la seducció… i altres habilitats i competències que necessitarem perquè les nostres idees i projectes arribin a bon port.
 • Fomentar la imaginació, la creativitat, el compromís, la responsabilitat i la motivació, entre d’altres valors.
 • Treballar en col·laboració per un objectiu comú.