Acollida

En aquets moments l’escola El Margalló no disposa del servei d’acollida.