Novetats del curs 2018-19 : continuen les millores als espais exteriors

Com els darrers estius, amb la inestimable col·laboració de l’Ajuntament de Cardedeu, hem continuïtat aplicant el projecte de millora dels espais exteriors del centre que es deriven de les reflexions pedagògiques i organitzatives enunciades al vigent  Projecte de Direcció 2014-2018.

Es espais exteriors dels centres acostumen a ser els grans oblidats en les construccions escolars, també en les de recent materialització. Quan la construcció d’un centre coincideix amb una crisis de recursos econòmics públics aquesta circumstància encara es fa més palesa. D’altra banda, no només els diners condicionen donar “valor educatiu” als exteriors d’un centre escolar: algunes administracions educatives porten decennis d’endarreriment conceptual en aquest tipus de reflexions pedagògiques i es mostren poc permeables a la introducció de noves formulacions respecte a l’ús educatiu d’aquests espais.

Amb l’ajut de l’Ajuntament cada curs hem incidit en la millora estructural d’alguns espais exteriors de centre deficitaris i/o infrautilitzats: punt de rec a l’hort escolar, sanejament i millora de la tanca perimetral colindant amb el camp de futbol, col·locació de terres sintètics en zones de fanga…

ESTIU  2017

L’estiu del 2017 vam proposar a l’ajuntament arreglar el descalçament progressiu de la tanca del mur nord, al talús que ens separa de la granja i del conseqüent desnivell que suposa respecte a la zona del pati de Primària, aprofitant les diferencies d’alçada per crear una tribuna, un “Àgora”, a dos nivells  amb capacitat per tot un grup classe, protegit amb un ombracle. Igualment s’ha creat una petita escala d’accès a l’hort que en el seu punt més alt.  Aquestes obres han posat al descobert un punt de rec que havia quedat colgat per les terres despreses els últims anys pel talús i que ha estat incorporat de nou al sistema de rec, però al nou nivell superior recent creat per subjectar el talús.

………………………………………….

Estat anterior

…………………………………………..

Gripau amb problemes.

……………………………………….

ESTIU 2018

També amb el suport de l’ajuntament de Cardedeu i la feina dels jardiners de  http://www.carrojardins.com/  es va materialitzar  la renovació del reg automàtic del pati de primària , la reordenació de la vegetació i la construcció d’un accès per superar el desnivell que dona accés a la zona del tipi…

 

 

 

 

 

Fotografies comparatives  del pati/jardí de Primària ABANS i DESPRÉS de les millores