Aquest Projecte te com a objectiu promocionar la lectura entre els infants tot promovent el desenvolupament de les competències bàsiques, per mitjà de la col·laboració entre les biblioteques públiques, CRP i les escoles. Dins d’aquest projecte, la nostra escola ha treballat “El Petit Príncep” i “Alícia al país de les meravelles”.

Imatge relacionada