Menjador escolar

Empresa: EcoAtaula

Menús de menjador : QUÈ DINARAN AVUI ?

Setembre i octubre

MENÚ D’ADAPTACIÓ

    MENÚ D’ADAPTACIÓ

DIETES 


Informació de menjador curs 19 – 20 (pdf) 

Funcionament de compra de Tiquets Eventuals de Menjador (pdf)


 

Notificació genèrica

Qualsevol notificació que afecti al mateix dia s’haurà de realittar de 9h a 10h del matí, a ser possible, al coordinador del servei. Fora d’aquest marge no es podrà tenir en compte, ja que els fulls d’organització diària ja estaran acabats.

Aquest document és per aquelles comunicacions que la família vol fer a l’equip de menjador, de forma puntual.

Considerem que la comunicació és bàsica per establir un lligam mutu de respecte seguretat i confiança entre els adults i que alhora repercuteixi en els infants. Per a qualsevol dubte o traspàs d’informació cal posar-vos en contacte amb el  coordinadora del menjador (IU Gadea) ell és coneixedor de totes les característiques del servei així com del funcionament de cada grup per tant les consultes les pot atendre i resoldre ell.

El coordinador de menjador us podrà atendre diàriament personal o telefònicament de 9 a 10

o bé per escrit. 

 

Demanda règim

 

La demanda de règim s’efectua de manera puntual per mal de panxa, “indisposicions”,..

Es fa la demanda de règim per tal de poder dinar esporàdicament i justificadament un menú d’arròs blanc, pollastre o peix planxa i poma al forn o codony.

Si per determinades circumstàncies, el règim ha de ser més llarg per intolerància a certs aliments, s’haurà de portar un certificat mèdic.

Autorització administració medicació

Evitar, SEMPRE que sigui possible, haver d’administrar medicaments als/les alumnes en l’horari escolar. Si fos inevitable, s’haurà de complimentar un full d’autorització d’administració de medicaments per part de la família. El full d’autorització el trobareu al taulell de consergeria en format paper, o bé aquí, en format digital (PDF).

Caldrà que vagi SEMPRE acompanyat per la còpia de la recepta mèdica que especifiqui el nom de l’alumne/a, la durada del tractament, l’hora en que l’ha de prendre, la dosificació i altres aspectes que puguin ser d’utilitat.

El medicament ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne/a i el grup classe (en dosi individual sempre que sigui possible).

El medicament, el full d’autorització i la recepta mèdica, s’entregaran a l’IU Gadea (coordinador de menjador) o a la Mariona (conserge) a les 9h del matí i es recolliran, si s’escau, a les 16:30h. No deixeu mai el medicament a la motxilla del vostre fill/a.

NO es subministraran, en cap cas, medicaments sense els requisits anteriorment descrits.

ABSÈNCIES Es descomptarà 1,60€ a partir del segon dia consecutiu d’absència. 

El retorn a les famílies d’aquests diners es farà descomptant l’import del rebut del mes següent.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Si un alumne ha d’arribar tard a l’escola pel motiu que sigui (visita al metge, …) el servei de menjador haurà d’estar informat per escrit el dia d’abans (amb el full de notificacions).

En cas de no poder-ho fer, cal avisar telefònicament el mateix dia de 9h a 10h. Així doncs, si l’alumne/a arriba més tard de les 10h i no ens consta cap avís, caldrà que el nen/a marxi a les 12:30h a dinar a casa (ja que al menjador consta que l’alumne NO hi és a l’escola). 


HORARI DE MENJADOR

GRUP CLASSE HORA LLOC
P3  12:30 h

Menjador d’educació infantil

(planta 1)

P4 13:15 h
P5  14 h
1r i 2nA (primer trimestre) 12:30 h

Menjador d’educació primària

(planta 0)

1r i 2nB (segon trimestre)
1r i 2nC (tercer trimestre)
2n A (segon i tercer trimestre) 13:15 h
2nB (primer i tercer trimestre)
2nC (primer i segon trimestre
3r
4t 14h
14h
14h

INFORMES DE SEGUIMENT DE MENJADOR 

Rebreu dos informes durant el curs sobre l’adquisició d’hàbits i l’aprenentatge de la convivència:

– A finals del mes de novembre

– A finals del mes de maig        


EQUIP HUMÀ DE L’ESPAI DE MIGDIA
Coordinador  menjador IU Gadea
Cap de cuina MARI CARMEN López
Ajudant de cuina
AIDA El Kasbani

SILVIA Santamaria  

Auxiliars de cuina
SONIA del Pino

SUSANA López

MARINA Kandaurova

JAIRO

Monitores de P3 NATALIA Mura

OSMALYN Castro

TANIA Coronel

NEREIDA ANA Gonzalez

Monitors de P4 ORIOL Mondejar

BELEN Reche

Monitors de P5 MIREIA Serret

DANIELA Gil

Monitors de 1r ALICIA Cubero

JOEL Jacome

Monitors de 2n JUDITH Fresno

JOAN Casanovas

GERARD Puch

Suport MILAGROS Bermejo
Monitors/es de 3r JULIA Escanilla

BELEN del Campo

Suport ALONSO Mateo
Monitors de 4t JONATHAN Espinosa

XENIA Querol

Suport MARIA FLOR Salgado

ORIOL Mondejar

Monitores de 5è ESTEL Franch

CONCEPCION Sanchez

Monitors de 6è SANTIAGO Perez

FRANCESC Tarraga