ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’AMPA

El proper dimarts 19 de febrer a les 21 h a l’escola hi ha convocada l’assemblea general extraordinària de persones associades a l’AMPA.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Presentació i votació de les candidatures de presidència, vicepresidència i secretaria de l’associació.
  2. Votació i aprovació, si escau, de lacta de l’assemblea general ordinària de persones associades de 27 de setembre de 2018.
  3. Votació i aprovació, si escau, dels Estatuts i del Reglament de règim intern de l’associació.
  4. Votació i aprovació, si escau, de les quotes de les persones associades i no associades.
  5. Aplicació dels nous documents i quotes.
  6. Assegurances Afa i escola.
  7. Torn obert de paraules i pica pica.

Aquí teniu la documentació relacionada: