Instal·lacions

El centre és d’una sola línia, acull el segon cicle d’Educació Infantil i l’Educació Primària.

L’edifici és de construcció moderna i funcional amb tres espais molt diferenciats, el parvulari, el gimnàs i l’edifici de primària.

Tota l’escola disposa de grans finestrals que proporcionen molta llum natural al centre.

Hi ha aules d’ús comú: biblioteca, aula d’informàtica, plàstica, cuina-laboratori, música i una sala força gran a l’edifici d’infantil per usos polivalents. També es disposa de tutories, sala de mestres, lavabos i despatxos, a part de les aules pròpies per cada grup classe.

L’exterior té dos patis diferenciats: el del parvulari , i el de primària molt ampli i amb les instal•lacions esportives corresponents. En els dos patis s’hi ha fet un projecte de millora: hi ha arbres, jardins verticals, espais verds, elements de joc i un hort al pati de parvulari i un altre al de primària.

El centre disposa d’un menjador escolar que està situat a l’Institut Manuel de Montsuar, ja que en el seu moment el Departament d’Ensenyament va considerar, degut a la proximitat dels dos centres, d’economitzar recursos i construir una sola cuina.