KANDINSKY A 1r

A partir de l’observació de les obres de Kandinsky hem començat a reflexionar entorn les formes que coneixem, les característiques bàsiques de les figures planes, les línies corbes, rectes, obertes i tancades, els angles, la simetria, la assimetria… amb la intenció d’arribar a les figures de tres dimensions, el moviment i l’espai. Com en els grans viatges, en començar sabem el què hem previst, però encara no sabem el què ens trobarem, ja que per cada proposta que les mestres fem, els nens i nenes troben i descobreixen coses noves i inesperades.

Anant d’un interès a un altre hem passat de la pintura a la geometria, a observar-la a l’entorn, a llegir quadres amb la mirada, el moviment i la música, a donar llibertat a la nostra imaginació i deixar que la curiositat balli per tot arreu i cerqui respostes. Hem inventat abecedaris emocionals, hem creat grans produccions plàstiques amb el granet  de creativitat de cadascú dels nens i nenes.

No us perdeu el vídeo, tot i que són al voltant de 10 minutets penseu que resumeix el treball de tot el curs.

Esperem gaudim tant com nosaltres!