Butlletí Familia i Escola_Gencat

El butlletí ‘Família i Escola‘ és un canal informatiu que el Departament d’Ensenyament edita bimestralment per fer arribar a les AMPA informació sobre nous continguts del web Família i Escola i altres actuacions que poden ser d’interès per a les famílies.

En aquest primer butlletí (setembre 2015) trobareu, entre d’altres, entrades com:

  • Descans i rendiment escolar
  • Seguiment i acompanyament escolar a casa
  • Canvis a la ESO

Podeu accedir-hi aquí: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/butlleti/butlleti-1/ o sobre la imatge.