Horaris

Horaris de classe

Matí: de 9:00h a 12:30h – Tarda: de 15:00h a 16:30h

Nota: Les classes comencen el dia 14 de setembre (juntament amb el servei d’acollida i de menjador).

El dia 21 de desembre hi ha jornada intensiva de 9:00 a 13:00h. També hi ha jornada intensiva els darrers dies de curs, del 7 al 22  de juny.

Els nens i les nenes de P3 tenen un horari especial d’adaptació durant la primera setmana.


Torns de pati

1r torn de pati: de 10:15h a 10:45h, Educació Infantil

2n torn de pati: de 10,45h a 11:15h, Educació Primària 1r, 2n i 3r

3r torn de pati: de 11:15 a 11:45 h Educaicó Primària 4t, 5è i 6è


Secretaria

Dimarts i dijous de 9:30h a 10:30h 

A causa de la situació sanitària, totes les consultes s’hauran de fer via telefònica o correu electrònic del centre. Per a reunions concertades, cal avisar amb temps d’antelació.


Cap d’Estudis

Dimarts i dijous: de 9:30h a 10:30h

A causa de la situació sanitària, totes les consultes s’hauran de fer via telefònica o correu electrònic del centre. Per a reunions concertades, cal avisar amb temps d’antelació.


Direcció

Dilluns i dimecres: de 9:30 h a 10:30h

A causa de la situació sanitària, totes les consultes s’hauran de fer via telefònica o correu electrònic del centre. Per a reunions concertades, cal avisar amb temps d’antelació.


Menjador

De 12:30h a 15:00h. El servei s’inicia el dia 14 de setembre.


Acollida

Matí (SAM): de 8:00h a 9:00h 

Tarda (SAT): de 16,30 a 17,30h. Només es posarà en marxa en cas que hi hagi una demanda significativa del servei.

Nota: El servei s’inicia el 14 de setembre.


Préstec Biblioteca

A causa de la situació sanitària, el servei de prèstec obert a famíies i alumnes no es podrà realitzar. Els alumnes podran fer prèstec de llibres en horaris concrets i sota supervisió de la persona responsable, sempre en horari lectiu.