Horaris

Horaris de classe

Matí: de 9:00h a 12:30h – Tarda: de 15:00h a 16:30h

Nota: Les classes comencen el dia 12 de setembre (juntament amb el servei d’acollida i de menjador).

El dia 20 de desembre hi ha horari matinal de 9:00 a 13:00h. També hi ha jornada continua els darrers dies de curs, del 10 al 20 de juny.

Els nens i les nenes de P3 tenen un horari especial d’adaptació. Durant la primera setmana faran l’entrada esglaonada, en horari de 9:00 a 12:30 h.


Torns de pati

1r torn de pati: de 10:30h a 11:00h, Educació Infantil i Cicle Inicial

2n torn de pati: de 11:00h a 11:30h, Cicle Mitjà i Cicle Superior


Secretaria

Dimarts de 9:00h a 10:00h i dimecres de 15:45 a 16:30h


Cap d’Estudis

Dilluns i dijous: de 9:00h a 10:00h


Direcció

Dilluns, dimarts i dimecres: de 9:00 h a 10:00h


Menjador

De 12:30h a 15:00h. El servei s’inicia el dia 12 de setembre.


Acollida

Matí (SAM): de 8:00h a 9:00h – Tarda (SAT): de 16:30h a 17:30h

Nota: El servei s’inicia el 12 de setembre.


Préstec Biblioteca

L’horari de préstec és els divendres de 16:30h, en acabar les classes. El servei comença el dia 7 d’octubre i acaba el 8 de juny.