Treball per projectes

Avui en dia és un gran repte que els alumnes s’impliquin i es motivin per treballar a l’escola. La neurociència ha demostrat que sense emoció ni significat els aprenentatges s’esvaeixen rapidament.

Des de fa uns anys hem decidit apostar fort  i fer una immersió en aquesta metodologia de treball, a l’escola ja es treballava així abans, durant i després de les colònies que fan tots els cursos. Però valoravem que era una manera tant potent i rica per generar aprenentatges, que no podiem desaprofitar. Vam començar a medi, però rapidament ens vam adonar que aquest procès no podia quedar aillat a una sòla àrea, ja que aquesta manera de treballar implica fer un desplegament de diferents competències dels alumnes: lectura, cerca d’informació, comprensió lectora i audiovisual, expressió escrita i oral, treball plàstic… a més de posibilitar també l’aprenentatges d’eines de treball individual, en grup.

Actualment estem poc a poc incorporant continguts que tradicionalment es treballaven únicament amb el llibre de text, al treball per projectes, amb la intenció d’aprofitar aquesta força motivadora que tenen els projectes per generar situacions d’aprenentatge més significatives i que són fruit de la necessitat a donar respostes a unes situacions que es plantegen a classe i que suposen un repte personal.