L’Hort Escolar

L’hort escolar es constitueix com un nou espai pedagògic dins dels centres educatius. El seu desenvolupament afavoreix l’aprenentatge del medi i les ciències naturals, entre d’altres disciplines.

Mitjançant la integració d’aquest projecte d’educació ambiental, els infants entren en contacte amb la natura i aprenen a tenir-ne cura, conservar-la i respectar-la. Alhora,s’acosten als aliments i aprenen millors hàbits nutricionals.

Adicionalment, l’hort possibilita un coneixement transversal més pràctic d’altres matèries com:

Matemàtiques: superficies de cultiu, àrees, volums, hipòtesis, deduccions, etc.
Física: temperatura, humitat, porositat, efecte hivernacle, durada dels dies, orientació, moviment solar, etc.
Química: disolucions, productes orgànics i inorgànics, cicles naturals de l’oxigen, carbó, nitrògen, descomposició quimica, fotosíntesi, productes simples i compostos, etc.
Biologia: piràmide nutricional, aliments bàsics, hábitat, sostenibilitat, fongs, simbiosi, equilibri biològic, vitamines, proteines, invertebrats, habitat, etc.
Ciencies socials: valors socials i morals, com aprendre a treballar en equip o la pressa de responsabilitats i decisions, conseqüencies, cultura col·labortiva i participativa, etc. Els alumnes observen, exploren i experimenten.