Pla General Anual

Benvolgudes i benvolguts,

Ahir en Consell Escolar, es va aprovar el PGA ( Pla General Anual) de l’escola per aquest curs 2017-18.

El Pla General de Anual (PGA) és un document que recull els plantejaments i les directrius que l’escola i la comunitat educativa. Hi trobareu els objectius per aquest curs així com un seguit d’informacions i annexos sobre el funcionament del curs 2017-18.

Per a més informació us podeu dirigir a les vostres representants del Consell Escolar.

Us facilitem a continuació el document PGA  i els corresponents annexos

Annex 1: Calendari Escolar 2017-18

Annex 2: Quadre general de Sortides i Colònies 2017-18 *

Annex 3: Organigrama de l’escola

Annex 4: Activitats Complementàries de Centre

Annex 5: Activitats extraescolars *

*Aquests annexos poden tenir modificacions al llarg del curs, prèvia aprovació del consell escolar. Els documents estan actualitzats a temps real, tot i que també s’avisarà a les famílies en cas de canvis.

 

Podeu trobar aquests i altres documents d’escola a: Menú > Escola > Documents d’escola.