PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

L’Escola Els Llorers és una escola oberta al barri i a tota la ciutadania que vetlla per oferir un espai d’aprentatge per a tota la Comunitat Educativa.

Els Projectes  Pedagògics establerts són:

  • Aula Viva: Projecte de transformació  i d’agroecologia urbana amb l’Associació Jardins d’Emma. Tallers d’horticultura amb tots els infants d’Educació Primària.

  • Projecte Escolta’m: Tutoria  personalitzada entre iguals a Educació Infantil i Primària.  

  • Jocs d’aprenentatge a l’aula setmanalment.

  • El treball matemàtic a partir d’un nou plantejament: INNOVAMAT.

  •  El treball de Valors i Ciutadania amb el “Bosc de Lem”.

  • Afavorim el sentit crític i la participació activa dels nostre alumnat a través de les ‘Assemblees d’Infants  i  les “l’Assemblees  Verdes”  on tots els alumnes tenen l’oportunitat de fer sentir la seva veu.

  • Projecte de Biblioteca i iniciació a les Tertúlies Dialògiques.

  • Aprenentatge Servei amb l’Institut Poeta Maragall, Institut Viladomat, Escola CEIR-ARCO i Centre Residencial Sanitas.
  • Anglès a  partir de P4.
  • Colònies a P5,1r, 2n, 3r, 4t, 5è  i Viatge de fi de curs a 6è.