PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE

L’Escola Els Llorers és una escola oberta al barri i a tota la ciutadania que vetlla per oferir un espai d’aprentatge per a tota la Comunitat Educativa.

Els Projectes  Pedagògics: 

 • Projecte Artístic i d’Innovació Educativa AraArt. 
 • Projecte Aula Viva: Projecte de transformació  i d’agroecologia urbana amb l’Associació Jardins d’Emma. Tallers d’horticultura amb tots els infants d’Educació Primària.

 • Projecte Escolta’m: Tutoria  personalitzada entre iguals a Educació Infantil i Primària.  

 • Jocs d’aprenentatge a l’aula setmanalment.

 • El treball matemàtic a partir d’un nou plantejament: INNOVAMAT.

 • Snappet, la Plataforma de treball autònom amb tauletes.
 • Afavorim el sentit crític i la participació activa dels nostre alumnat a través de les Assemblees  on tots els alumnes tenen l’oportunitat de fer sentir la seva veu.

 • Tertúlies Dialògiques al cicle superior.

 • Aprenentatge Servei amb l’Institut Ernest Lluch, l’Institut Viladomat i  l’Escola CEIR-ARCO
 • L’anglès a partir de P4.
 • Colònies a P5,1r, 2n, 3r, 4t, 5è  i Viatge de fi de curs a 6è.