Consell Escolar

La composició de l’òrgan és:

Presidenta: Marta Carballido Hospital (Directora)

Maite Morell Gabarró (Cap d’estudis)

Núria Casadó Mulet (Secretària)

Sector pares i mares constituït per 5 membres:
Olga Casas Masjoan
Laura Carod Arto
Carmen Fernández Jiménez
Maite Fernández Llagostera (Designada per l’AMPA)
Candidatura Vacant

Sector professorat constituït per 5 membres:
Candidatura Vacant
Joana Vidal Caro
Eloi López Medina
Montserrat Gamisans Subirà
Núria Perales Armengol

Representant del personal d’administració i serveis
Pili Galbany Giménez

Representant de l’Ajuntament
Montserrat Chaos de Vallés