PILARS PEDAGÒGICS / BASES DEL MODEL EDUCATIU

L’infant és el principal agent del seu propi aprenentatge i l’educació en valors és el el seu princicipal motor.

Desenvolupem un model pedagògic i educatiu integral, amb l’objectiu d’afavorir la formació  dels ciutadans del segle XXI.  Lluitem i treballem per  aprendre a conviure  en societats plurals, diverses, interculturals,democràtiques, sostenibles, inclusives, solidàries i transformadores.

Defensem un model inclusiu que  es fonamenta en els quatre pilars de l’educació:

  • Aprendre a conèixer
  • Aprendre a fer
  • Aprendre a conviure
  • Aprendre  a ser

Alhora que partim d’una educació centrada en la persona, consolidant el nostre Perfil de sortida a l‘Arbre dels valors que concreta  l’essència del nostre model pedagògic.

I encara una mica més… FAQ’S