L’ARBRE DELS VALORS

 

L’escola és el petit reflex de la societat i, alhora, és un espai privilegiat on tots els alumnes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres.

L’informe de la UNESCO assenyala quatre grans pilars educatius: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts.  Els mestres de l’escola Els Llorers pensem que els dos últims: aprendre a ser -construcció de la pròpia identitat i equilibri personal- i aprendre a viure junts -relacions interpersonals i gestió positiva de conflictes- mereixen un treball més rigorós i més sistemàtic del que han tingut fins al present.

Per assolir aquesta fita tots els docents de l’escola vetllem per al bon desenvolupament de les competències emocionals i per als sentiments d’autoestima de tots els alumnes, i amb aquesta mirada –juntament amb la resta de la comunitat educativa- hem definit el Perfil de sortida de l’alumne, l’essència del nostre model pedagògic del qual destaquem:

  • L’empatia i el diàleg  com a punt de partida  per mediar (intervenir, ajudar a resoldre, solucionar……) tots els conflictes.
  • L’autonomia entesa com el motor que ens farà descobrir nous aprenentatges, i ser crítics i creatius.
  • La solidaritat i el compromís amb el nostre entorn que ens ajuda a treballar de forma cooperativa i respectuosa.
  • L’esforç pel treball ben fet fomenta una alta autoestima  i s’esdevé font de creativitat.Els valors del perfil de sortida de l’Escola Els Llorers fomenten la FELICITAT.

 

Tot i que cadascun d’aquests valors defineixen  un atribut cabdal de la persona, els docents de l’Escola Els Llorers tenim sempre la mirada posada  en el tronc d’aquest arbre, entenent que no hi ha cap arbre igual, i, per tant, no hi ha cap alumne igual a un altre.  Valorar la diversitat en una societat multicultural capacitarà els futurs alumnes a portar vides plenes, saludables, per dur a terme amb èxit els seus projectes vitals, i col·laborar a construir un món més just i solidari.