TRETS D’IDENTITAT

L’Escola Els Llorers està en un procés d’innovació i transformació pedagògica.

La nostra funció és la de  crear situacions d’aprenentatge que fomentin  una educació de qualitat afavorint la creativitat, el coneixement i l’autoconeixement a través de quatre grans eixos:

  • La utilització de noves metodologies amb els  Espais d’Aprenentatge a l’Educació Infantil el Treball per Projectes a l’Educació Primària. 

  • La inclusió, en horari lectiu, el projecte d’Innovació Pedagògica  AraArt amb la col·laboració de l’Escola de Músics i JPC . A través de la Dansa, el Cant Coral, el Teatre Musical i la Batucada fomentem la competència lingüística i l’artística.

  • La conscienciació ecològica i medioambiental. Desenvolupem el Projecte Comunitari d’Aula Viva per sensibilitzar els nostres infants per a  la cura del Mediambient.

  • L’ús de les TAC com a eines bàsiques i essencials d’ús quotidià a l’escola, entenent-les com el nou alfabetisme del s.XXI.