EXPERIMENTING WITH MIXTURES (1)

Els alumnes de 6è hem estat experimentat què passa quan barregem dues o més substàncies. En aquest cas hem descobert quines substàncies són solubles i quines insolubles i si les mescles que es formen són homogènies o heterogènies.