Etapa Secundària Obligatòria

En l’etapa d’ESO, des del curs 1994/95 els alumnes sords comparteixen escolarització entre el La Maçana i l’institut veí (Salvador Espriu). El fet que els dos centres estiguin situats l’un al costat de l’altre afavoreix aquest tipus d’escolarització i els hi permet tenir accés al títol d’ESO.
Els alumnes realitzen algunes matèries a l’institut ordinari i altres matèries a La Maçana. En funció de les necessitats i possibilitats dels alumnes, s’escullen quines matèries es faran a cada centre. Normalment a l’institut s’hi realitzen matèries de tipus més pràctic i manipulatiu, però en algun cas, també es poden realitzar altres àrees com Matemàtiques, Socials, etc. Els alumnes hi van acompanyats de la tutora de La Maçana. El treball de la tutora consisteix a ajudar a adquirir la comprensió del que s’explica i facilitar l’autonomia i treball personal de l’alumne/a.