El diccionari visual

Què és?

És una eina que ens permet relacionar  IMATGE,  SIGNE i  PARAULA.

Per a què s’utilitza?

  • Per donar una eina als alumnes que tenen pocs recursos per a comunicar-se a nivell oral.
  • Per possibilitar que cada alumne pugui anar construint el seu propi diccionari visual.

De quina manera?

Els plafons agrupen el vocabulari en grups semàntics i estan ordenats de manera que sigui fàcilment localitzable pels nostres alumnes.

L’objectiu és que sigui una eina útil i pràctica.

Quin format té?

Aquestes làmines estan fetes amb el programa Power Point, de manera que es poden visualitzar a l’ordinador o tablet i alhora, en disposem d’algunes còpies en format paper, per poder-les utilitzar a les classes i tenir-les més a mà.

Les làmines que s’han elaborat, consten d’un menú principal on hi  apareixen els diferents apartats (Ex: assignatures, aula, espais…) relacionats amb un tema (Ex: l’escola).

Aquí us en mostrem un exemple:

I a dins de cada apartat hi ha totes les paraules relacionades amb aquell tema, ordenades alfabèticament per facilitar la seva cerca.

Dins de cadascun dels requadres hi apareix el nom de la paraula escrita, el signe (amb Llengua de Signes Catalana) i el dibuix. Així, el nostre alumnat pot identificar i aprendre aquella paraula de diferents maneres: escrita, signada o dibuixada.

A l’aula de logopèdia i a les diferents aules, utilitzem aquests suports com a diccionari visual, per buscar alguna paraula que es desconegui o no s’entengui (ja sigui a nivell escrit, signat o de significat).