L’escola

L’escola La Maçana és un centre públic específic per a sords, situat a la població de  Salt, on hi assisteixen alumnes d’arreu de les comarques gironines.

L’escola La Maçana atén alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i de Post-obligatòria. S’escolaritzen alumnes des dels 3 anys fins als 21.

Es treballa el currículum escolar ordinari, modificat i adaptat si cal, a les necessitats individuals de cada alumne/a. S’intenta potenciar al màxim la comunicació, comprensió i expressió oral i escrita.

dav