Qui som?

L’escola La Maçana és un centre públic específic per a sords, situat a la població de  Salt, on hi assisteixen alumnes d’arreu de les comarques gironines.

L’escola atén alumnes d’Infantil, Primària, Secundària i de Post-obligatòria. S’escolaritzen alumnes des dels 3 anys fins als 21.

Es treballa el currículum escolar ordinari, modificat i adaptat si cal, a les necessitats individuals de cada alumne/a. S’intenta potenciar al màxim la comunicació, comprensió i expressió oral i escrita.

Treball a l’escola

Els alumnes amb sordesa poden tenir un dèficit lingüístic i un retard pedagògic. En aquest cas, requereixen de l’ajut de logopedes per estimular l’adquisició del llenguatge i l’estimulació auditiva. Totes les mestres de la Maçana són especialistes en logopèdia.

A l’escola es procura treballar amb la idea d’una escola específica oberta a l’escola ordinària, per aquest motiu, des de fa molts anys es realitza escolarització compartida amb centres ordinaris, tant d’Infantil i Primària com de Secundària. Actualment s’ofereix el servei d’escolarització compartida en totes les etapes educatives. Així doncs, els alumnes poden realitzar algunes àrees i activitats diverses en els centres ordinaris.

El llenguatge

L’escola com a centre específic per a sords utilitza com a llengua vehicular el Català Signat.  Atenent a les característiques i necessitats de l’alumnat i posant com a primer objectiu el de la comunicació, es fa ús de la llengua oral i/o de la llengua de signes en els diferents àmbits de treball i de lleure del centre. Això facilita l’aprenentatge de les dues llengües i la possibilitat de utilitzar la que sigui més efectiva per a la seva comunicació.