Aula PAS

Des de fa dos cursos l’escola també disposa de l’aula PAS. És una aula formada per alumnes de 16 a 21 anys, que un cop acabada “l’escolaritat obligatòria” no han acreditat el graduat d’ESO. La majoria d’aquests alumnes tenen una discapacitat auditiva amb una altra discapacitat associada i això els dificulta l’accés a l’entorn ordinari i al mercat laboral. Des de l’aula “Projecte PAS”, es treballa de manera pràctica a partir de tallers, per tal de donar-los eines per a desenvolupar-se el més autònomament possible.
L’expectativa per a la majoria d’aquests alumnes ha de ser orientar-los cap al món laboral i la vida activa, però també hem de contemplar altres realitats més minoritàries, que els duran a altres serveis de transició o de teràpia ocupacional.