Departament de Física i Química

logo ensenyament

 

 

 

Professors/es del Departament / Seminari
 • Raül Bercet (cap departament)
 • Anna Casamitjana
 • Esther Martínez 
 • Agustí Paz
 • Jordi Plana
Matèries
 • 2n ESO: Física i Química (Ciències de la Naturalesa) (AC) (JP) (AP)
 • 2n ESO: Petites Investigacions: Fem Recerca (optativa) (moodle) (web)
 • 3r ESO: Física i química
 • 3r ESO: Chemistry through experiments (optativa)
 • 4t ESO: Física i química (optativa)
 • 1r BAT: Física (moodle)
 • 1r BAT: Química
 • 2n BAT: Física (moodle)
 • 2n BAT: Química
 • Treball de Recerca BAT
Activitats i Sortides del Departament / Seminari
 • 2n ESO: Visita Museu de la Ciència i Tècnica de Terrassa
 • 1r BAT: Visita a la planta potabilitzadora a l’Ampolla (EMATSA)
 • Conferencies a càrrec de l’URV sobre evolució de la Tecnologia Química 2n BAT
 • Visita a l’ETSEQ i realització de pràctiques d’anàlisi d’aigües
 • Fem Recerca (Tallers URV)
Enllaços

FQ