Calendari Unitats Formatives Curs

A continuació teniu detallat el calendari de inici i final de cada Unitat Formativa dels diferents cursos de Cicles Formatius de Grau Mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (CFGM SMX)