Què fem

En aquesta secció podreu trobar les activitats i projectes significatius que s’han impulsat o dinamitzat des de la ZER.

Calendari d’activitats docents i dels alumnes

Els docents iniciaran les activitats d’organització de curs i les tasques específiques de programació el dia 2 de setembre de 2019 i les acabaran el dia 30 de juny de 2020.

Els alumnes començaran les classes el dia 12 de setembre de 2019 i les acabaran el dia 19 de juny de 2020.

L’horari de les classes per a tot l’alumnat serà de 9h a 13h i de 15h a 17h.

Organització per trimestres:

Primer trimestre, del 12 de setembre fins al 20 de desembre de 2019.

Segon trimestre del 8 de gener de 2020 fins el 3 d’abril de 2020.

Tercer trimestre, del 15 d’abril fins al 19 de juny de 2020.

Jornada intensiva el dia 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020.

Lliure disposició  31/10/19, 24/02/20, 14/04/20 i 20/03/20.

Festes locals 11/05/2020