Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El consell escolar de l’escola “El Terrall” de Castellserà està format pels següents membres:

Presidenta Montserrat Bonet Torrens
Secretària Mª Rosa Solsona Baiget
Representants mestres Mireia Miralles i Alba Potrony
Representant Ajuntament Marcel Pujol Coll
Representant AFA Eva Maria Tejerina Pache
Representants Famílies  Alex Gómez