On som

Escola El Terrall
C/ Major, 35
25334 CASTELLSERÀ
973/610.343
c5001281@xtec.cat

Castellserà, amb una altitud de 267 m, pertanyent al partit judicial de Balaguer, es troba situat al nord-est de la comarca de l’Urgell, al límit amb la comarca de la Nogiuera. La localitat és situada a l’anomenat Pla d’Urgell, arrecerada la peu de la serra d’Almenara, que li queda a la banda nord.
El terme de 15,84 quilòmetres quadrats es troba dividit en dos sectors pel canal d’Urgell: la part del nord, de secà, amb 168 ha, i accidentat per la mencionada serra, i  la part del sud, de regadiu, que es troba regat per  diverses sèquies del canal.