AFA

La nova junta de l’AFA de l’escola Ramon Gombal de Penelles, queda constituïda per:

Esther Llinàs Carbonell (presidenta)

Marina Serra Maldonado (tresorera)

Silvia Farre Capdevila (secretària)

Anna Borrás Baldomà (vocal)

Maria Matei (vocal)

Bourama Balde (vocal)

Elarbi Azzi (vocal)

Activitats extraescolars:

Gestionades per l’AFA

– Anglès 2 grups preu 35€ mensuals
– Acollida matinal, preu 20€ alumnes fixes i 1,5€ els esporàdics

Quota AMPA 35€/ alumne
Contacte AMPA: ramongombalampa@gmail.com