Fòrum d’Escoles Verdes de Secundària

El passat 27 de març els delegats d’Escola Verda del nostre institut van participar al Fòrum
d’Escoles Verdes de Secundària de les comarques gironines. La jornada, plantejada amb un
format de fira de mostres, va consistir en un intercanvi d’idees i recursos entre els centres
participants.

Els nostres delegats verds van presentar petites accions que es duran a terme a l’institut per tal
de millorar la sostenibilitat del centre, però la nostra aportació es va centrar en l’acció més
ambiciosa: l’hort. Els estudiants d’altres instituts van poder col·laborar en aquesta iniciativa
escollint plantes i llavors que van plantar en testos que després hem trasplantat al nostre hort.
A més, vam poder conèixer les propostes dels altres centres i valorar la seva possible aplicació
al nostre institut.